DUURZAAMHEID EN MVO

AVDD Traffic geeft om de toekomst en om de medemens. Wij zijn daarom een organisatie die duurzaam investeert en Maatschappelijk Verantwoord Onderneemt (MVO). Wij investeren in mensen door als opleidingsinstituut actief te zijn, maar ook door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Onze overheidsopdrachtgevers vragen ons om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek in ons bedrijf te geven. Die uitdaging gaan wij graag aan!

Het is gebleken dat we, door ons hiervoor in te zetten, mensen op een succesvolle manier aan het werk krijgen én houden. In dit kader hebben wij een samenwerkingsverband met Presikhaaf Bedrijven, waarbij we mensen met een Wajong uitkering kunnen laten instromen in onze projecten. Wij zien het als een morele verplichting actief te zijn op sociaal maatschappelijk vlak. Daar waar we kunnen, steunen we projecten en organisaties.

Duurzaam omgaan met milieu

Bij duurzaam investeren hoort ook duurzaam omgaan met het milieu. De auto’s binnen ons bedrijf hebben allemaal een Euro 5 norm, wat betekent dat de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen tot een minimum beperkt blijft. Van ons wagenpark rijdt 15% op groen gas en wij zullen dat aandeel in de toekomst vergroten.

Alle CO2 die onze voertuigen tijdens de surveillance uitstoten, compenseren wij volledig door de aanschaf van HIVOS klimaat compensatie-certificaten. Natuurlijk zijn wij ook in de rest van onze bedrijfsvoering milieubewust; wij gebruiken groene stroom en groen gas, scheiden ons afval op een verantwoorde manier en we gaan op een duurzame manier om met papier.